Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

 

Máy Chủ Mới- Sv Thần Ma

Anphatest : 9h ngày 1/3

OPEN BETA : 13h 2/3

💻 Thông tin tính năng mới

🔰 Hệ thống Boss Class tích hợp với sự kiện Khiêu chiến boss guild

🔰 Chức năng đổi đồ exl, đồ thần mới lạ

🔰 Even hỗn chiến, đấu trường thần ma, đại chiến guil

🔰 Hệ thống tiệc rượu mới lạ hấp dẫn

🔰 Item Custom có chọn lọc cực đẹp ko quá màu mè

🔰 Các Sét Đồ Theo Cấp Bậc và tổng hợp các loại wing cực đẹp

NẠP TÍCH LŨY nhận mốc nạp

( tỉ lệ nạp x50% ngày đầu tiên )

300K  

2 Ring +15 tùy chọn 3 Options + 3000 Cống Hiến

1 Pen + 15 tùy chọn 3 Options 

500K 1 Sét 380 + 9 3 Options + Luck + 1 Vũ Khí 380 2options + 2000 Cống Hiến
700K Nâng Sét 380 lên sét 400 + 9 3 Options + 1 Vũ Khí 400 2options + 3000 Cống Hiến + 1 pét 1
1000k Nâng Cấp sét 400 lên 2 dòng sk 1 + 1 Wing 2.5 + 9 2options + 1 VK Rồng + 9 Luck 3 options + 8000 Cống Hiến + 1 pét 2
2000k Nâng cấp wing 2.5 lên w3 nâng cấp từ sét 400 3op + sk 1 lên sét huyết thần + 13 3op + 10.000 Cống hiến + 1 pét 3
3500k Nâng Cấp từ w3 lên Wing 4 + nâng sét huyết thần lên dòng thần + 20.000 Cống hiến + Vukhi Rồng 2 + 13: 2op 
4500k Nâng Cấp Từ Sét huyết thần, Lên Hắc Thần Sk 2 Dòng + pét ngựa ma siêu cấp 4 + 40.000 Cống Hiến
5500k Nấng cấp từ w4 lên w5 + Nâng Cấp Hắc Thần, lên Thiên Sứ giữ nguyên dòng + 1 sét zing thần ( siêu cấp )
7500k Nâng Cấp Từ Thiên Sứ Lên Linh Hồn + 3 dòng Sk 3 và 60.000 Cống Hiến
8500k Nâng Cấp Linh Hồn Lên Lam Thần + Vũ Khí Làm Thần + full sk 4
10000k Nâng Cấp Từ Lam THần Lên Sét Siver, Sk 5 + 1 Thú Siêu Cấp + 80.000 Cống Hiến

 

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH EM THAY ĐỔI CLASS KHÔNG PHẢI MẤT CÔNG KIẾM LẠI ĐỒ TỪ ĐẦU, BQT HỖ TRỢ ĐỔI ĐỒ QUA CÁC CLASS. MỨC PHÍ NHƯ SAU:

 •     
 • 100k/1SET ĐỒ FULL( NẾU SOCKET + 100k)
 •     
 • PHÍ ĐỔI WING: 50K/1WING
 •     
 • 50K/ 1 VŨ KHÍ (CÓ SOCKET 100k)
 •     
 • ĐỒ, CÁNH, VŨ KHÍ ĐỔI ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN CẤP + VÀ OP
 •     
 • HÌNH THỨC CHUYỂN PHÍ: QUA BANK, MOMO
 •     
 • KHÔNG ĐƯỢC TÍNH + TOP NẠP VÀ TÍCH LŨY
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

           2. Đua Top Ngày Đầu Open

                 14/2

        Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

             (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)
  

TOP
            

                                     Phần Thưởng                                     


            
             Tên Nhân Vật              

1


            

 60s 60b 60chao + 5000 Cống Hiến + 1 pét cấp 1


            
 
2   50s 45b 45chao + 3000 Cống Hiến + 1 pét cấp 1

 

 

 

 

3
            

  30s 30b 30chao + 2000 Cống Hiến + 1 pét cấp 1


            
 
4-5  15s 15b 15chao  + 1000 Cống Hiến 


             

 

             3. TOP NẠP NGÀY ĐẦU OPEN

                        NẠP TỐI THIỂU 1000K

              (Kết Thúc 14h - 15-2)

 

  Top 
            

                             Phần Thưởng                                


            
             Tên Nhân Vật              
1
            

Wing 3  + 13 3op + 5000 Cống Hiến  


            
 

            

2


            
Wing 3 + 0 2op + 4000 Cống Hiến   
3
            

Wing 2.5 + 14 2op + 2000 Cống Hiến 


            
 

             4. Đua Top Ngày 2 Open

                           15/2 

     Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

           (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

 

          Top         
            

Phần Thưởng


            
                                  Tên Nhân Vật                                       
1
            

 + 5000 Cống Hiến + sét đồ cấp 3 2op + 9           


            
 

            

2


            
 + 3000 Cống Hiến sét đồ cấp 3 2op + 9    

            

3


            
 + 2000 Cống Hiến + sét đồ cấp 3 2op + 9 
 

            

4 - 5


            
 + 1000 Cống Hiến + sét đồ cấp 3 2op + 9  
            

 

 


            

             5. Top Class Ngày  16/2/2021

                (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

 

          Top         
            

Phần Thưởng


            
  Tên Nhân Vật                
DW
            

 1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options                   


            
 
DK
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
EF
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
SUM
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
MG
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
DL
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 

            

RF


            
1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options  

            6. Top Devil

  (từ ngày 14/2 đến 13h ngày 17/2)

         1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
              1              
            

 1 w 2.5 + 13 3op - 10000 Cống Hiến   


            
                 
2  1 w 2.5 + 13 1op - 8000 Cống Hiến 
            

 


            
3  1 w 2.5 + 9 Luck 5000 Cống Hiến
            

 


            

            7. Top BLOOD

  (từ ngày 14/2 đến 13h ngày 17/2)

         1 IP chỉ nhận đc 1 TOp

 

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
              1              
            

20 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến       


            
 
2 15 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 
            

 


            
3 4 5  5 Thép Thiên Đường 5000 Cống Hiến
            

 


            

             8. Top Tu TIên

  (từ ngày 14/2 đến 13h ngày 17/2)

          1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

        Top      
            

                      Phần thưởng                


            
                    Tên Nhân vật                    
1
            

200b 200s 200life + 20.000 Cống Hiến


            
 
2
            

100b 100s 100life + 15.000 Cống Hiến


            
 
3 4 5
            

50b 50s 50life + 10.000 Cống Hiến


            
 

            9. Top GUILD

  (từ ngày 14/2 đến 13h ngày 17/2)

         ( Guild Trên 5 Thành Viên acc chính)

Yêu Cầu Chủ Guil Nạp 500k trở lên 

 

        Top      
            

                      Phần thưởng                


            
                    Tên GUILD                    
1
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí Rồng 2 + 13 3Op +Luck  + 3 SK Trống

+ 100b 100s 100chao

 3.000.000 Wcoin +30 Thép Thiên Đường

wcoi và thép chia đều cho ae trong guil


            
 
2
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí Rồng 2 + 13 2Op  + Luck  + 3 SK Trống

 + 100b 100s 100chao

2.000.000 Wcoin + 20 Thép Thiên Đường

wcoi và thép chia đều cho ae trong guil
            
 
3
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí Rồng 2 + 13 1Op + Luck  + 3 SK Trống

+ 100b 100s 100chao

1.000.000 Wcoin + 10 Thép Thiên Đường

wcoi và thép chia đều cho ae trong guil
            
 

            10. Top Master

    (từ ngày 14/2 đến 13h ngày 17/2)

          1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

yêu cầu nạp trên 300k

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
1              
            

1 Sét Đồ 400 + 13 +3op full 2 dòng sk 1   


            
 
2 1 Sét Đồ 400 + 13 +3op   
            

 


            
3 4 5  1 Sét Đồ 380 + 13 +2op   
            

 


            

            11. Top Phú Hộ đến 15h Ngày 17/2/2021
    

 

             Top            
            

                                       Phần thưởng                                     


            
             Tên Nhân vật                 
1
            

1 Wings 4 + 13  + Luck + Full + 1 Vũ Khí Rồng 2  2op + 10000 Cống Hiến


            
 
2
            

1 Wings 4  +11 + Luck + 3 Options + 1 Vũ Khí Rồng 2 1op + 8000 Cống Hiến 


            
 
3
            

1 Wings ss8 + 9 + Luck  + 1 Options +  1 Vũ Khí Rồng 1op + 5000 Cống Hiến


            
 

 


 

 

Lưu ý: Nạp tối thiểu trên 2m

 

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6
Experience1500x
Master Experience100x
Drop24%
Total Accounts1
Total Characters1
Total Guilds0