Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Thông tin Donate
Nạp Tiền qua vietcombankNạp tiền qua Zalo pay/ Momo
STK: 1017969763SĐT: 0374622938
CTK: Tran Ngoc SonCTK: Trần Ngọc Sơn
Nội dung : NAPMU Nội dung : NAPMU
Khuyến mại : 70% Khuyến mại : 70%

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6
Experience1500x
Master Experience100x
Drop24%
Total Accounts1
Total Characters1
Total Guilds0